Privacy beleid

Wij nemen jouw privacy zeer serieus

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Zuzi's Beauty Bar, Corridor 18, Valkenswaard, Noord-Brabant 5554 HN, Nederland (de), e-mail: [email protected], telefoon: 06 21823974 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (zuzis.nl) gebruikt. (de dienst"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, dient u de Service niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene Beleid in de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd houdt in dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die wij verzamelen

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:
 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel
 • Geboortedatum
 • Adres

Hoe wij die informatie verzamelen

We verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:
 • Wanneer een gebruiker zijn of haar gegevens invult in onze webshop
 • Wanneer een gebruiker zijn of haar gegevens invult in ons boekingsysteem
 • Interacties met de website

Hoe wij informatie gebruiken

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Marketing/promotie
 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Klantondersteuning
 • Administratie
 • Klantorders beheren
 • Gebruikersaccount beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen uw informatie alleen gebruiken na het ontvangen van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we anders verplicht zijn door wet.

Hoe wij informatie delen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:
 • Advertentieservice
 • Marketingbureaus
 • Analytics
 • Gegevensverzameling & proces

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service de rechten van derden schendt. Als de Service of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van jouw informatie

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief zijn gebleven of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het kan zijn dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals archivering/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Jouw recht

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, het beperken van of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonlijke gegevens te delen (overdragen) informatie aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn volgens de toepasselijke wetgeving, intrekken. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven via [email protected]. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor directmarketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op [email protected].

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang krijgt tot of geen gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is gevraagd.

Cookies

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

Beveiliging

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en u doet dit op eigen risico.

Links van derden & gebruik van jouw informatie

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of service exploiteren die toegankelijk is via een link op de service. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris van Zuzi's Beauty Bar, Corridor 18, Valkenswaard, e-mail: [email protected]. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Arzu Zoubin

Arzu Zoubin

Stel gerust je vraag, ik reageer zo snel ik kan.

Arzu Zoubin
Hey Beauty! Wat leuk dat je contact opneemt met Zuzi’s Beautybar. Laat ons weten hoe we je kunnen helpen?

We zijn 7 dagen per week telefonisch bereikbaar van 09:00 uur 's ochtends tot 18:00 uur 's avonds. Je kunt ook gewoon een bericht achterlaten via Whatsapp.
Bel direct of chat via Whatsapp
chat